Nederlands Deutsch

Het restaureren van monumentale gevels

We zijn gespecialiseerd in het restaureren van gevels van oude monumentale panden en ze te herstellen naar oorspronkelijke schoonheid. We gebruiken hiervoor oude en authentieke materialen!
Zoals:
Veldbrandsteen
Natuursteen
Basalt, mergel, zandsteen etc.
We zorgen er voor dat de gevels weer in originele staat gebracht worden

 


monument.jpg 
  gevelrenovatie